AktualnościKatolickie Liceum OgólnokształcąceKonferencjeLiceum - wiadomościLiceum - Współpraca z uczelniami wyższymiWspółpraca z uczelniamiZ życia szkoły

Kolejny raz, w NOWYM ROKU AKADEMICKIM 2021/2022,  mieliśmy zaszczyt wysłuchać Gaude Mater Polonia oraz Gaudeamus Igitur.

W ramach współpracy ze szkołą zaprosili nas:

  • W dniu 27.09.2021 r. Prof. dr. hab. Wojciech Kamysz Dziekan Wydziału Farmaceutycznego Gdańskiego Uniwersytetu  Medycznego oraz Rada Wydziału na uroczystość Immatrykulacji studentów I roku Wydziału Farmaceutycznego kierunków: Farmacja, Analityka Medyczna, Przemysł Farmaceutyczny i Kosmetyczny

W PROGRAMIE  UROCZYSTOŚCI m.in.:

Wystąpienie prof. dr. hab. Marcina Gruchały – Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Wystąpienie prof. dr. hab. Wojciecha Kamysza – Dziekana Wydziału Farmaceutycznego GUMed.

Ślubowanie studentów I roku.

Wykład inauguracyjny dr hab. Agnieszka Zimmermann, prof. GUM  „Czy zdrowie potrzebuje prawa ?”

 

  • W dniu 5.10.2021 r. Prof. dr hab. inż. Jacek Stefański Dziekan Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej oraz Rada Wydziału na Koncert  w Filharmonii Bałtyckiej inaugurujący obchody 70-lecia Wydziału oraz 100 rocznicę urodzin docent Marianny Sankiewicz.

 

W PROGRAMIE  UROCZYSTOŚCI m.in.:

Wystąpienie Rektora Politechniki G Prof. dr hab. inż. Krzysztofa Wilde.

Dziekan Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej Prof. dr hab. inż. Jacka Stefańskiego.

Wystąpienie przedstawicieli absolwentów Wydziału ETI PG

Koncert Leszka Możdżera

 

 

 

  • W dniu 5.10.2021 r. Prof. dr hab. Paweł Cięszczyk Rektor Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku oraz Senat Uczelni na INAUGURACJĘ ROKU AKADEMICKIEGIO  2021/2022.

W PROGRAMIE  UROCZYSTOŚCI m.in.:

Przemówienie Rektora Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w gdańsku prof. dr hab. Pawła Cięszczyka,

Immatrykulacja studentów.

Promocje doktorskie i habilitacyjne

Wykład inauguracyjny dr hab. Agnieszki Maciejewskiej-Skrendo, prof. AWFiS pt. „Geny, a reedukacja masy ciała indukowana interwencją treningową i dietetyczną”.

 

  • W dniu 7.10.2021 r. dr. hab. Eweliny Król, prof. UG Dziekan Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i  Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Rada Wydziału na WYDZIAŁOWĄ INAUGURACJĘ ROKU AKADEMICKIEGO 2021/2022

W PROGRAMIE  UROCZYSTOŚCI m.in.:

Wystąpienie JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego.

Wystąpienie JM Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Wystąpienie inauguracyjne Dziekan Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUM dr. hab. Eweliny Król, prof. UG.

Immatrykulacja studentów.

Promocje doktorskie

Wykład inauguracyjny im. prof. Karola Taylora Prof. dra hab. Józefa Dulaka z Zakładu Biotechnologii Medycznej Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ pt.: „Perspektywy Biotechnologii medycznej: terapie genetyczne i komórki macierzyste”.

 

 Życzymy współpracującym ośrodkom akademickim, naukowcom i Władzom wszelkiej pomyślności i sukcesów w tym NOWYM ROKU AKADEMICKIM 2021/2022 !!!