AktualnościKSP wczesnoszkolne 2021/2022Z życia szkoły 2021/2022

TYDZIEŃ PAPIESKI (10 – 22 października 2021)
w Zespole Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Gdyni

• Wsparcie funduszu stypendialnego Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” przez Szkolne Koło Caritas – 10.10.2021.
Angelus Domini – modlitwa i podziękowanie za osobę św. Jana Pawła II – 11.10.2021.
Święto patronalne Szkoły – 22.10.2021.
Przygotowanie z młodzieżą liturgii Mszy świętej. Wspomnienie św. Jana Pawła II – Patrona Szkoły. Przedstawienie programu słowo-muzycznego pt. „Nie lękajcie się!”
Finał Wojewódzkiego Konkursu „Święty Jan Paweł II i Wielkie Tematy – Nie lękajcie się!” – 22.10.2021.
Katecheza szkolna – „Nie lękajcie się!” hasłem XXI Dnia Papieskiego 10.10.2021. Kontekst egzystencjalny i treściowy słów Papieża:
„Nie lękajcie się! Otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi! Otwórzcie drzwi Jego zbawczej władzy, otwórzcie jej granice państw, systemy ekonomiczne i polityczne, szerokie obszary kultury, cywilizacji i rozwoju. Nie lękajcie się! Chrystus wie, co kryje się we wnętrzu człowieka. Jedynie On to wie! Dziś człowiek tak często nie wie, co nosi w sobie, w głębi swej duszy, swego serca. Jak często jest niepewny sensu swego życia na tej ziemi. Ogarnia go zwątpienie, które przeradza się w rozpacz.”
Plac św. Piotra, 22. 10. 1978 r.
W naszym poznaniu Boga i dążeniu do Boga jesteśmy zdani bez reszty na potęgę tych słów: „Kto mnie widzi, widzi Ojca”. Papieska autorefleksja ma teologiczne i historyczne oraz współczesne odniesienie. Wskazywanie na Chrystusa dla dobra człowieka i zachęcanie młodzieży do angażowania się w różnego rodzaju inicjatywy związane z tym wydarzeniem.