26 listopada br. zainteresowani uczniowie klas I i II Liceum uczestniczyli w wykładzie zorganizowanym w ramach Akademii ETI na Politechnice Gdańskiej. Wykład zatytułowany „Radio programowalne i radiokomunikacja w sieciach sensorycznych” poprowadził przedstawiciel Koła Naukowego CELL. Następny wykład już za 3 tygodnie, temat wykładu: „Radionawigacja i radiokomunikacja”. Zapraszamy chętnych uczniów Liceum.