W ramach edukacji zdrowotnej oraz współpracy z Akademią Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, uczniowie naszej szkoły mieli możliwość wysłuchania wykładu dr Marcina Łuszczyka z Zakładu Fizjologii AWFiS. Spotkanie odbyło się 28 marca 2014 roku w naszej sali gimnastycznej. Temat wykładu: „Dziecko nie jest miniaturą dorosłego człowieka” zainteresował słuchaczy. Uczniowie przyjrzeli się bliżej różnicom w funkcjonowaniu organizmu dorosłego i dziecka, zwracając szczególną uwagę na możliwości wysiłkowe w danym wieku. Mieli możliwość, między innymi, zobaczyć jak przebiegają procesy w organizmie w trakcie trwania wysiłku ale i po jego zakończeniu. Dowiedzieli się jak regulować i dbać o własną sprawność fizyczną, jak się prawidłowo odżywiać.                                                                                      W części praktycznej uczestnicy mieli okazję zobaczyć różnice zachodzące podczas wykonywania wysiłku ciągłego i interwałowego. Dokonali również pomiarów tkanki tłuszczowej, masy mięśniowej i procentu wody w organizmie. Nauczyli się wyliczać wskaźnik prawidłowej masy ciała (BMI) i interpretować go w odniesieniu do tabel centylowych.
Ilość zadawanych pytań prowadzącemu świadczy o zainteresowaniu młodzieży aktywnym i zdrowym trybem życia, co jest doskonałym powodem do kontynuacji tego rodzaju spotkań.
ZOBACZ ZDJĘCIA