W czwartek 04.09.2014 klasy maturalne uczestniczyły w Gdańskim Saloniku Maturalnym „Perspektywy” zorganizowanym na terenie Uniwersytetu Gdańskiego. Obecni byli uczniowie liceów i techników z terenów Trójmiasta, a także całego województwa pomorskiego. Nasi maturzyści mieli okazję zapoznać się ze zmianami w egzaminie maturalnym w zakresie przedmiotów zdawanych na poziomie zarówno podstawowym jak i rozszerzonym, kryteriami oceniania, a także przejrzeć oferty edukacyjne uczelni z całej Polski. Opiekę nad uczniami sprawowali wychowawcy maturzystów: p. Mariusz Augustynowicz i p. Paweł Zajkowski.