10.06.2014 odbył się II etap oraz finał  10 edycji konkursu „Deutschland-Nachbarland”, który organizowany był przez Centrum Herdera w Gdańsku.  W konkursie uczestniczyło ponad 400 uczniów z 54 szkół ponadgimnazjalnych województwa pomorskiego. Do II etapu zakwalifikowało się 53  uczniów – do ścisłego finału tylko 6. W tej grupie znaleźli się przedstawiciele naszej szkoły – Mateusz Grabowski oraz Paweł Budny.  Nasi uczniowie wykazali się ogromną wiedzą o Niemczech i zajęli 2  (Mateusz) oraz 6 miejsce (Paweł).  Serdecznie gratulujemy!