22 maja klasa I AB pojechała na wycieczkę w Góry Świętokrzyskie. Pierwszym punktem na trasie było Muzeum Archeologiczne i Rezerwat w Krzemionkach Opatowskich. W neolicie znajdowało się tu największe w Europie wyrobisko, w którym wydobywano krzemień pasiasty – łatwy w obróbce materiał do wytwarzania narzędzi. Współcześnie krzemień wykorzystuje się jako materiał ozdobny przy produkcji biżuterii. Kolejnym celem był Sandomierz – miasto królewskie, które w średniowieczu stawiano na równi z Krakowem i Wrocławiem, a współcześnie kojarzy się z serialem „Ojciec Mateusz”. Zobaczyliśmy liczne zabytki architektury: podziemne składy handlowe, synagogę, mury obronne (Brama Opatowska, Ucho Igielne) oraz osobliwości przyrody – wąwozy lessowe. Drugiego dnia wędrowaliśmy po paśmie łysogórskim. Najpierw, ruszając z miejscowości Święta Katarzyna, weszliśmy na najwyższy szczyt Gór Świętokrzyskich – Łysicę, a po przejeździe do Nowej Słupi wspięliśmy się Drogą Królewską na Święty Krzyż. W kaplicy klasztornej modliliśmy się przy relikwiach drzewa Krzyża Świętego. Następnie obejrzeliśmy gołoborze – efekt wietrzenia mrozowego skał paleozoicznych podczas zlodowaceń plejstoceńskich. Ostatniego dnia zwiedziliśmy Jaskinię Raj z najlepiej zachowaną szatą naciekową w naszym kraju. Przedostatnim obiektem na trasie był dworek w Oblęgorku – dar narodu polskiego dla Henryka Sienkiewicza,  w którym znajduje się muzeum poświęcone pisarzowi. Po krótki postoju przy dębie „Bartku”  – jednym z najstarszych i największych drzew w Polsce ruszyliśmy w drogę powrotną do Gdyni.
 
ZOBACZ ZDJĘCIA