Dzięki staraniom  pedagoga szkolnego Pani mgr Marioli Błaszczuk oraz Dyrekcji Szkoły, Fundacja Gospodarcza objęła trzyletnim patronatem doradztwa zawodowego Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Gdyni.
Patronat doradztwa zawodowego jest usługą świadczoną w ramach zadania publicznego Pomorskie Miasteczko Zawodów i obejmuje:
a) stworzenie 3 grup uczniów dla których przeprowadzone zostaną warsztaty: „Poznaj siebie”oraz „Poznaj rynek edukacyjno-zawodowy”,
b) spotkania indywidualne z doradcą zawodowym, poświęcone pogłębionemu samopoznaniu i zaplanowaniu dalszej drogi edukacyjno-zawodowej.
Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Gdyni jest jedyną gdyńską szkoła ponadgimnazjalną zaproszoną do udziału w grantowym projekcie.