W pierwszy piątek miesiąca 07.03.2014 r., młodzież Zespołu Szkół Katolickich im. Jana Pawła II w Gdyni uczestniczyła we Mszy świętej i modlitwie o pokój. Liturgię dla Wspólnoty parafialnej i szkolnej poprowadził Ks. prof. Wojciech Cichosz, który nawiązał do czytania z Księgi proroka Izajasza o poście, którego Bóg nie akceptuje. Przekaz jest jednak jasny: post nie spełnia swojej funkcji wówczas, kiedy nie oznacza odnowy ducha, gdy nie poskramia naszej pychy i nie wyzwala z przywiązania do rzeczy. Wyrzekając się złudnego poczucia dostatku i spełnienia, podejmujemy post płynący z tęsknoty za Boskim Oblubieńcem. Wnikając w mękę Pana Jezusa, chcemy poddać się działaniu Jego miłości, wobec której wszystko inne w życiu okazuje się nieistotne i niewystarczające. Nie ma chrześcijaństwa bez krzyża i bez Chrystusa. W przeżywaniu Wielkiego Postu powinna nam towarzyszyć: autentyczna wiara, nawrócenie i odnowienie w duchu, otwarcie serca na miłość braci, abyśmy odzyskali zdolność reagowania na rzeczywistość zła, będącego dla nas zawsze wyzwaniem. W modlitwie powszechnej wyraziliśmy solidarność dla narodu Ukrainy, aby sprawujący władzę w swoich decyzjach i podejmowanych działaniach, zawsze na pierwszym miejscu stawiali dobro ludzi, którym służą.