Dnia 04.03.2014 roku, w Zespole Szkół Katolickich im. Jana Pawła II w Gdyni został przeprowadzony etap wojewódzki Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły – Jana Pawła II dla uczniów gimnazjum.W drugim etapie Konkursu ” Papież Słowianin” uczestniczyli następujący uczniowie: Kamila Łuczak, Julia Terech, Damian Chmielewski, Monika Bejrowska, Maria Łacheta, Aleksandra Lipka, Monika Weier, Maria Zimniak. Konkurs w sposób uroczysty rozpoczął Ks. prof. Wojciech Cichosz i Dyrektor Szkoły mgr Dariusz Kruca. Nad zgodnym z procedurami przebiegiem tego etapu czuwała Wojewódzka Komisja Konkursowa, którą stanowili: P. mgr Joanna Demczyna – wizytator Kuratorium Oświaty, P. dr Dorota Dźwig i Ks. dr Krzysztof Drews. Wyniki etapu wojewódzkiego Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Kuratorium Oświaty do dnia 10.03.2014 r.
Gratulujemy uczniom Gimnazjum Katolickiego udziału w Konkursie!