29  października 2014 roku odbyła się pierwsza sesja próbnych egzaminów maturalnych. Maturzyści przystąpili do próbnego egzaminu z języka polskiego oraz wybranego przedmiotu dodatkowego. W czwartek, 30 października 2014 roku uczniowie klas trzecich liceum sprawdzą wiedzę i umiejętności z matematyki oraz drugiego przedmiotu dodatkowego, a w piątek z języka obcego nowożytnego.
ZOBACZ ZDJĘCIA