Z życia szkoły 2020/2021

Szanowni Państwo,

zgodnie z nowymi regulacjami prawnymi od 1 lipca 2021 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje rządowy program „Dobry Start”.

Główną zmianą w programie jest to, że beneficjenci 300+ mogą złożyć wniosek o świadczenie jedynie w formie elektronicznej.

Poniżej informacje o programie. DobryStartpoziomDobryStartogólne