KSP - wiadomości (IV - VIII)Z życia szkoły 2020/2021

Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła wyniki egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w 2021 roku. Równocześnie absolwenci szkół podstawowych, za pośrednictwem aplikacji internetowej, zapoznali się z wynikami indywidualnymi z poszczególnych jego części.
Z radością informuję, że nasi uczniowie uzyskali wysokie rezultaty. Poniżej prezentujemy ich średnie wyniki na tle rezultatów ogólnopolskich:
język polski: 72,7% (kraj – 60%)
język angielski: 91,4% (kraj – 66%)
matematyka: 79,4% (kraj – 47%)

Serdecznie gratulujemy uczniom i rodzicom!