Najbliższe spotkanie z rodzicami odbędzie się w budynku szkolnym w poniedziałek 31 maja 2021 roku zgodnie z poniższym harmonogramem:
liceum
17:00 – spotkania z wychowawcami w salach lekcyjnych
od 17:30 – spotkania indywidualne z nauczycielami w sali gimnastycznej
szkoła podstawowa
18:00 – spotkania z wychowawcami w salach lekcyjnych
od 18:30 – spotkania indywidualne z nauczycielami w sali gimnastycznej
Zastosowane rozwiązanie umożliwi zachowanie warunków bezpieczeństwa obowiązujących w czasie pandemii. Prosimy pamiętać o obowiązkowej dezynfekcji rąk przy wejściu do szkoły oraz sal lekcyjnych. Z wymienionych względów prosimy o przybycie na spotkanie tylko jednego rodzica ucznia, zachowanie bezpiecznego dystansu od innych osób, zakładanie maseczek zasłaniających usta i nos. Zebrania klasowe będą trwały maksymalnie 30 minut.