W piątkowy wieczór 3 stycznia 2014 roku  gdyński Katolik otworzył gościnne podwoje dla absolwentów, przybyłych licznie na spotkanie Opłatkowe. Zgromadzonych powitał tradycyjnie Ksiądz Profesor Wojciech Cichosz, który w serdecznych słowach życzył wszystkim błogosławieństwa Bożego w Nowym Roku. Przekazał  również życzenia, otrzymane od naszego absolwenta Krzysztofa Guttetera, który wraz z grupą kolegów przebywa w Nepalu, gdzie przygotowują film dla National Geografic. W imieniu byłych uczniów Katolika zabrał głos jeden z najstarszych absolwentów. Podkreślił silną więź emocjonalną ze szkołą, która zapewnia wychowankom rodzinną atmosferę, poczucie bezpieczeństwa i przede wszystkim, co zostało mocno podkreślone, jasny system wartości chrześcijańskich. Z kolei, przy dźwiękach kolęd, śpiewanych przez zespół muzyczny Katolika, wszyscy – nauczyciele i absolwenci – dzielili się opłatkiem, składając sobie nawzajem życzenia i przywołując wspomnienia wspólnie spędzonych w szkole chwil.