Z życia szkoły 2020/2021

22 lutego 2019 roku sejm RP ustanowił dziń 14 kwietnia Świętem Chrztu Polski. Nowe święto państwowe zostało wprowadzone, jak mówi ustawa, „W celu upamiętnienia chrztu Polski, datowanego na 14 kwietnia 966 r., zważywszy na doniosłość decyzji Mieszka I, uznawanej za początek Państwa Polskiego”. Niestety, ze względu na pandemię nie można było zorganizować uroczystości świątecznych.  Aby więc godnie uczcić wydarzenie, które wprowadziło Polskę w krąg cywilizacji łacińskiej oraz upowszechnić Święto Chrztu Polski wywieśmy tego dnia flagę państwową. Można także skorzystać z materiałów dostępnych na stronie http://swietochrztu.pl aby przybliżyć to najważniejsze w historii Polski wydarzenie.