Z życia szkoły 2020/2021

W rzeczywistości, w której znajdujemy się już od dłuższego czasu, nie zapomnieliśmy o naszej relacji z Panem Bogiem i przygotowaniu do świąt Zmartwychwstania Pańskiego, dlatego zakończyliśmy właśnie trzydniowe rekolekcje w naszym „Katoliku”. Nie byłoby jednak możliwe przeprowadzenie ich w takiej formie, gdyby nie zaangażowanie i postawa wychowawców klas na wszystkich poziomach nauczania. Stąd nasze serdeczne podziękowanie skierowane właśnie do wychowawców za wprowadzenie swoich wychowanków w doroczne wielkopostne ćwiczenia duchowe. Tym samym, staliście się, Drodzy Wychowawcy, dla swoich podopiecznych przewodnikami po drodze nawracania się, zupełnie jak uczniowie, których wysyłał Mistrz „na głoszenie nauki”. Oby to świadectwo, które daliście, obfitowało i dla Was błogosławieństwem i przybliżeniem się do Jezusa Chrystusa!

Zespół ewangelizacyjny w ZSK
Katecheci