KSP wczesnoszkolneZ życia szkoły 2020/2021

W naszej szkole odbyły się warsztaty dla uczniów uczęszczających na język kaszubski. Tym razem zajęcia nosiły tytuł „Las słoików”. Dzieci wkładały ziemię do słoików, sadziły rośliny. Ponadto poznały roślinność występującą na Kaszubach ze szczególnym uwzględnieniem kaszubskiej truskawki.
ZOBACZ ZDJĘCIA