AktualnościBiologiaKatolickie Liceum OgólnokształcąceKoło pasjonatów biologiiLiceum - konkursy, olimpiady, wyróżnieniaLiceum - wiadomościOlimpiady i konkursyZ życia szkoły 2020/2021Z życia szkoły 2022/2023

KG Olimpiady Biologicznej zatwierdził pracę badawczą Błażeja!OB - praca
 
Powyższa wiadomość otrzymana z Komitetu Głównego Olimpiady Biologicznej, jakkolwiek oczekiwana, sprawiła nam dużo radości, tym bardziej, że praca badawcza wymagała od Błażeja nie tylko inwencji twórczej, ale też dużo pracy. To już jego druga zrealizowana z powodzeniem praca badawcza. Błażej od pierwszej klasy systematycznie uczestniczy w Kole Pasjonatów Biologii ukierunkowanym właśnie na realizację badań i udział w konkursach i olimpiadzie.
A oto streszczenie istoty jego badań:  Światło jest niezbędnym czynnikiem warunkującym prawidłowy rozwój roślin. Technologia już od dawna umożliwia prowadzenie uprawy w warunkach znacznego ograniczenia naturalnego światła m.in. w laboratoriach i przemysłowo. Literatura wskazuje, że sztuczne (zamknięte) hodowle roślin pod osłonami lub prowadzone w okresach braku doświetlenia są coraz popularniejsze. Doświetlanie jest tu zabiegiem celowym i obowiązkowym. Ważnym jednak jest, aby dobrać światło emitujące odpowiednią długość fal, właściwą moc i optymalny czas doświetlania. Pamiętać przy tym warto, iż w naturze efektywność zamiany energii docierającej do roślin jako światło na energię zgromadzoną w biomasie wynosi tylko ok 5% (tj. od 3 do 6) w zależności od typu fotosyntezy. Ze względu na zakres absorpcji poszczególnych długości fali przez barwniki fotosyntetyczne na wydajność fotosyntezy wpływa z całego spektrum jedynie w zakresie 400–700 nm. Obecnie za najkorzystniejsze w porównaniu z alternatywnymi lampami sodowymi, żarowymi czy neonowymi do doświetlania upraw uważa się lampy LED (diody elektroluminescencyjne)  emitujące długości fali 660 nm i 460 nm. LED-y są najtańsze, efektywne, trwałe i bezpieczne oraz pozwalają dobrać dookreślone spektrum fal i ustalić ich kombinację.OB - siewki
Błażej w swoich badaniach, w których postawił sobie za cel weryfikację danych z literatury na temat efektywności tego zabiegu, zaplanował model pozwalający na porównanie intensywności wzrostu siewek wybranych roślin w prowadzonych hodowlach hydroponicznych w świetle naturalnym (próba kontrolna) i w warunkach oświetlanie światłem LED w modelach o różnym czasie oświetlania (zmienne).  Do badania użył nasion kwalifikowanych w ilościach reprezentatywnych Pieprzycy siewnej (Lepidium sativum L.) i Sałaty siewnej (Lactuca  sativa L.), odmiana sałata głowiasta (Lactuca sativa L. var. capitata),  forma: masłowa, wczesna, Justyna.
Na podstawie uzyskanych wyników pozytywnie zweryfikował poprawnie sformułowane w celu badań hipotezy stwierdzając ostatecznie, iż zastosowane światło LED alternatywnie do kontroli umożliwia wzrost i rozwój roślin oraz fakt, że przy tym samym doświetlaniu, dzięki wykorzystaniu odbicia (moc i kierunek), można istotnie zwiększyć efektywność upraw.
Gratulujemy pozytywnej weryfikacji pracy przez naukowców Uniwersytetu Gdańskiego (Komitet Okręgowy) i ostatecznego zakwalifikowania przez Komitet Główny (Uniwersytet Warszawski) do etapu okręgowego Olimpiady Biologicznej 2021 r. Trzymamy kciuki!!!