Z życia szkoły 2020/2021

Rada pedagogiczna odbędzie się za pośrednictwem MS Teams w poniedziałek 1 lutego 2021 r. o godz. 16:00.
Spotkania wychowawców z rodzicami, również z wykorzystaniem aplikacji MS Teams, rozpoczną się w poniedziałek 1 lutego br. o godz. 18:00 (klasy liceum) i 19:00 (klasy SP).