Z życia szkoły 2020/2021

20201212_zyczenia_bn_kartka
W Święta Bożego Narodzenia i przez cały nowy rok 2021
niech Słowo staje się Ciałem i przychodzi do swojej własności,
a ta niech je przyjmuje z otwartością i ufnością.
Codziennemu poszukiwaniu prawdy niech towarzyszy
zarówno postawa pokory Pasterzy, jak i pewności Mędrców.

Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia 2020 roku.