KSP wczesnoszkolneZ życia szkoły 2020/2021

7 grudnia nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu na najpiękniejszą bożonarodzeniową kartkę kaszubską. Na konkurs napłynęło mnóstwo prac, wszystkie kartki były bardzo piękne. Laureaci otrzymali kaszubskie upominki.