KSP - wiadomości (IV - VIII)Z życia szkoły 2020/2021

W poniedziałek 30 listopada 2020 roku w ramach kontynuacji programu edukacyjnego “Adwokat przydaje się w życiu” odbył się wykład on-line na platformie MS Teams. Prowadzące, reprezentujące Pomorską Izbę Adwokacką w Gdańsku, a mianowicie: adwokat p. Małgorzata Brakoniecka i aplikant adwokacki p. Agnieszka Bzoma-Żebrowska omówiły zagadnienie „Mediacji Rówieśniczej”.
Na początku spotkania prowadzące wyjaśniły pojęcie mediacji jako procesu rozwiązywania sporu lub konfliktu. Podkreśliły, że celami mediacji są osiągnięcie porozumienia oraz poprawa relacji stron przy pomocy mediatora. Natomiast mediacja rówieśnicza jest metodą rozwiązywania konfliktów wśród dzieci i młodzieży na terenie szkoły.
W spotkaniu uczestniczyła młodzież klas: 7a, 7b i 8a. Prowadzące omówiły role mediatora wg American Arbitration Association. Przybliżyły uczniom zadania mediatora oraz zasady mediacji.
Zwróciły również uwagę na cechy ucznia – mediatora, a mianowicie:
– cieszy się zaufaniem kolegów i nauczycieli,
– reprezentuje wartości respektowane przez szkołę, grupę społeczną,
– został przeszkolony w zakresie prowadzenia mediacji,
– posiada predyspozycje osobowościowe,
– nie ma osobistych zatargów z żadną ze stron konfliktu.
Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze bez zakłóceń technicznych.
Serdecznie dziękujemy za interesujący wykład!