KSP wczesnoszkolneZ życia szkoły 2020/2021

W ramach warsztatów z języka kaszubskiego dzieci wykonały pracę plastyczną. Zadanie polegało na stworzeniu bulaja, czyli swego rodzaju okna występujacego w statkach. W zrobionych przez dzieciach bulajach dostrzec można: bańtczi, pòmùchle, stôrnie… Zabawy było co nie maiara, a poprzez zabawę, dzieci poznawały kaszubskie nazwy ryb.