Liceum - Samorząd uczniowskiZ życia szkoły 2020/2021

Dnia 28 września odbyły się wybory do nowej kadencji Samorządu Uczniowskiego Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego. Przewodnimi kandydatami okazali się uczniowie klas drugich liceum: nowym przewodniczącym uczniowie liceum mianowali Jakuba Leżohupskiego z klasy IIA sumą głosów 82 oraz zastępcę Jakuba Stachowskiego z klasy IIP 62 głosami. Opiekunem samorządu pozostaje pani Danuta Koleśniak.
W roku szkolnym 2020/2021 Samorząd Uczniowski Liceum kontynuuje swoją restrukturyzację zapoczątkowaną w poprzedniej kadencji. Do pomocy samorządowi powołano trzy kolegia – dotychczas jedynie umownie istniejące: Sekcję Techniczną, Sekcję Artystyczną i Sekcję Logistyczną. Skład poszczególnych sekcji jest dostępny na stronie internetowej szkoły.
Oprócz wymienionych grup utworzono dwa organy pomocnicze. Nowym Skarbnikiem SU mianowana została Emilia Grzybek (IIMH), a urząd Sekretarza Generalnego SU obejmuje Antoni Duszak (III AB) z dwoma zastępcami: Rafał Połomski (IIA) oraz Kornelia Lorbiecka (IIMH).
Wygranym wyborów serdecznie gratulujemy, a nowemu Samorządowi Uczniowskiemu życzymy owocnej pracy w nowym roku szkolnym!
Antoni Duszak kl. III AB
Oddane głosy:
Jakub Leżohupski 82
Jakub Stachowski 62
Agata Jarych 59
Emilka Grzybek 44
Zuzanna Łangowska 44
Kornelia Lorbiecka 25
Rafał Połomski 37
Jakub Dettlaff 31
ZOBACZ ZDJĘCIA