Spotkanie wychowawców wszystkich klas SP oraz klas II-III LO z rodzicami odbędzie się we wtorek 15 września 2020 r. o godzinie 18:00 przy wykorzystaniu trybu online. Zastosowane zostanie narzędzie MS Teams, należy zalogować się na konta uczniów.
W razie zaistnienia pytań technicznych, prosimy je kierować do wychowawców.
Zebranie z rodzicami uczniów klas I LO odbędzie się w tym samym czasie w budynku szkoły (sala gimnastyczna i aula).
Zapraszamy.