Z życia szkoły 2020/2021

Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Gdyni z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie sposobu realizacji zadań Zespołu Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Gdyni w czasie epidemii.

Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół Katolickich

pdf