KSP - Klasy IV - VIIIKSP wczesnoszkolneZ życia szkoły 2020/2021

Dnia 1 września 2020 roku, w kościele św. Andrzeja Boboli w Gdyni, Wspólnota naszej Szkoły uczestniczyła w uroczystej mszy świętej, która zainaugurowała nowy rok szkolny 2020/2021. Przed mszą świętą został wprowadzony sztandar Szkoły, który pozostał z nami do zakończenia uroczystości.
Mszy świętej przewodniczył ksiądz profesor Wojciech Cichosz. W wygłoszonej do nas homilii przekazał nam następujące przesłanie: otrzymaliśmy Ducha, który jest z Boga i wiemy wszystko. Mamy namaszczenie Ducha i czynimy wszystko, co czynił Jezus. Duch Święty, zesłany na Kościół, nieustannie dokonuje zbawczego działania w dziejach świata i w sercach ludzkich. Z wysłuchanych słów Bożych spływa charakterystyczna łagodność i pokój. W ten sposób modli się ten, kto znalazł w życiu Boga i związał się z Nim bez reszty. Taka więź jest możliwa dzięki mocy Ducha Świętego, który działa w świecie, jest nieustannie obecny w Kościele i który porusza ludzkie serca. Duch Pocieszyciel może nauczyć nas takiej postawy, że dzięki Jego mocy i sile nasze życie będzie pochwałą miłości Boga, a nas samych uczyni prawdziwie szczęśliwymi.
Po mszy świętej przemówił do zgromadzonych ksiądz prałat dr Sławomir Decowski, mgr inż. Leszek Ciesielski, mgr Dariusz Kruca oraz przedstawiciel Rady Rodziców.
ZOBACZ ZDJĘCIA

List Ministra Edukacji Narodowej
z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

pdf

List Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 31.08.2020

pdf

Wytyczne GIS, MZ, MI
z dnia 24.08.2020

Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce.

pdf

List MEN, GIS
w sprawie aplikacji ProteGO Safe

pdf

List MEN, GIS do rodziców
w sprawie aplikacji ProteGO Safe

pdf