Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,
w najbliższy wtorek – 1 września – rozpoczynamy nowy rok szkolny. Serdecznie zapraszam na godzinę 8.30 do górnego kościoła. Uczniowie spotykają się przed kościołem o godz. 8.30 i wraz z wychowawcami zajmują wyznaczone miejsca. Przypominam, że  w trosce o wspólne bezpieczeństwo WSZYSCY są zobowiązani do założenia maseczek! Na każdym z nas spoczywa ogromna odpowiedzialność za siebie i innych.
MEN, MZ oraz GIS określili ogólne zasady funkcjonowania placówek od 1 września br. W oparciu o wytyczne przygotowujemy wewnętrzny regulamin funkcjonowania szkoły w czasie epidemii, który uwzględniać będzie sposób organizowania zajęć, procedury przyprowadzania i odbioru dzieci ze szkoły, czynności higieniczno-sanitarne oraz procedury postępowania na wypadek podejrzenia koronawirusa. Odrębne regulaminy określać będą zasady korzystania z pomieszczeń ogólnodostępnych.
Szczegółowy harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego: 
8.30 – spotkanie z wychowawcą klasy przed kościołem
8.45 – zajęcie wyznaczonych miejsc w kościele
8.50 – wprowadzenie sztandaru szkoły i odśpiewanie hymnu państwowego
9.00 – msza święta
9.50 – spotkanie wychowawców z uczniami w siedzibie szkoły
D Y R E K T O R
ks. prof. Wojciech Cichosz