Już sama informacja, że wszyscy zdali egzamin maturalny w tym roku jest powodem do radości i GRATULACJI!
W Katoliku jest to co prawda już wieloletni standard, ale należy tu pamiętać, że egzamin odbywał się w cieniu COVID-19. Podejmowane działania co do formuły nauczania i przygotowywania do egzaminu, jak  i sam jego przebieg były wyjątkowe i trudne.
Warto tu dostrzec, że na podstawie ogłoszonych wstępnych analizach dostępnych na OKE, w naszym województwie na przystępujących 15 603 maturzystów zdało egzamin za pierwszym podejściem tylko 71,6% zdających. Nasi MATURZYŚCI, w tym kontekście,  jeszcze raz przyjmijcie GRATULACJE za Waszą 100 procentową zdawalność!
Gratulacje należą się też za osiągnięte wyniki – indywidualnie i to we wszystkich egzaminach, bowiem wielokrotnie osiągano u nas najwyższy 100% wynik i lokowano się w 100 centylu w rozkładzie dla wyników populacji. Warto podkreślić, iż osiągane u nas najniższe wyniki generalnie przekraczały wartości średnie dla województwa i kraju. Porównując osiągnięte wyniki w Katoliku z danymi z OKE dla województwa pomorskiego ( „Wstępne informacje o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w terminie głównym 2020 r.”) średnie wyniki z przedmiotów obowiązkowych były  u nas o wiele wyższe,  tak: z języka polskiego na podstawie przy średniej w województwie 53%  u nas 65,14%,  z języka angielskiego na podstawie przy średniej w województwie 72%  u nas 92,86%  i z matematyki na poziomie podstawowym przy średniej w województwie 51%  u nas aż 85,24%.  IMPONUJĄCE ! Podobnie jest na wszystkich egzaminach na poziomie rozszerzonym.
GRATULACJE, GRATULACJE, GRATULACJE !!!
POWODZENIA W REKRUTACJI NA WYBRANY KIERUNEK STUDIÓW!