W piątek 31 lipca 2020 roku zostały ogłoszone wyniku egzaminu ósmoklasisty.
Z wielką przyjemnością i dumą informujemy, że rezultaty osiągnięte przez absolwentów naszej szkoły są bardzo wysokie. Poniżej zamieszczamy średnie procentowe wyniki uczniów Katolika oraz uczniów w całym kraju:
język polski: Katolik – 80; kraj – 59
matematyka: Katolik – 81,5; kraj – 46
język angielski: Katolik – 84,6; kraj – 54
język niemiecki: Katolik – 99; kraj – 46
Należy nadmienić, że pomimo utrudnionych warunków przygotowań spowodowanych panującą pandemią, tegoroczne wyniki punktowe są wyższe niż uzyskane przez absolwentów z ubiegłego roku.
Gratulujemy uczniom, rodzicom i nauczycielom oraz życzymy powodzenia w trwającej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych!