Program transmisji XXIV Spotkania Młodych LEDNICA 2000 #lednicawdomu
 
Kochani! Przedstawiamy Wam program XXIV Spotkania Młodych LEDNICA 2000! Bądźcie z nami 6 czerwca #lednicawdomu!
15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
Tradycyjnie w godzinie miłosierdzia powierzymy się Bogu w modlitwie, prosząc o miłosierdzie dla świata. Modlitwę poprowadzą Siewcy Lednicy.
15:30 Konferencja o. Romana Bieleckiego OP
Co znaczą słowa „Cały Twój” i jak mamy rozumieć ideę powierzenia się Bogu? Konferencję na ten temat wygłosi o. Roman Bielecki OP – redaktor naczelny dominikańskiego miesięcznika „W drodze”.
PRZERWA W TRANSMISJI SPOTKANIA
19:00 Rozpoczęcie XXIV Spotkania Młodych LEDNICA 2000 #Lednicawdomu
Słowo powitania do wszystkich łączących się z nami za pośrednictwem transmisji skierują duszpasterze Wspólnoty LEDNICA 2000 oraz zaproszeni goście.
19:10 Opowieść o Ofiarowaniu Maryi w świątyni
Inspiracją do tworzenia tegorocznego Spotkania było życie Matki Bożej. Dlatego Spotkanie rozpoczniemy od wysłuchania historii o dzieciństwie Maryi. Opowieści towarzyszyć będą niezwykłe rysunki na piasku tworzone przez Katarzynę Perkowską.
19:20 Błogosławieństwo rodziców
Joachim i Anna, rodzice Maryi, ofiarując się Bogu, okazali Mu swoje zaufanie. Podobnie nasi rodzice, pozwalając nam się narodzić, odpowiedzieli Bogu „tak” na Jego zaproszenie do rodzicielstwa. Chcemy za to podziękować naszym rodzicom, błogosławiąc ich za życie, które nam dali.
19:30 Medytacja „Czy mogę w Tobie zamieszkać?”
W czasie misterium będziemy uczestnikami dialogu, podczas którego Jezus zapyta każdą i każdego z nas, czy może w nas zamieszkać. Medytacji towarzyszyć będzie piękny balet pod przewodnictwem Ewy Sobiak.
19:40 Zawierzenie się przez Matkę Bożą Lednicką
Maryja jest tą, która nieustannie wskazuje na Syna. Ona, powierzając całe życie Bogu, najlepiej pokazuje nam, co znaczy „Cały Twój/Cała Twoja”. Za jej przykładem powierzymy swoje życie Jezusowi.
20:00 Msza Święta celebrowana przez Prymasa Polski, arcybiskupa Wojciecha Polaka
Eucharystii, transmitowanej z Domu św. Jana Pawła II na Polach Lednickich, będzie przewodniczył Prymas Polski, arcybiskup Wojciech Polak.
21:00 Apel Jasnogórski – łączenie z Częstochową
Apel Jasnogórski przeżyjemy w wyjątkowej łączności Lednicy z Jasną Górą – miejscem, w którym Prymas Polski, kardynał Stefan Wyszyński zawierzył Polskę Maryi.
Tego dnia na Jasnej Górze nie zabraknie lednickich akcentów.
21:30 Gest „Płaszcza Maryi”. Poświęcenie i przyjęcie szkaplerza lednickiego
Podczas misterium oddamy się pod opiekę Maryi, symbolicznie chowając się pod płaszczem Matki Bożej. Będzie to także moment, w którym przyjmiemy poświęcone szkaplerze lednickie.
21:40 Przemówienie Ojca Świętego Franciszka
Każdy z papieży – Jan Paweł II, Benedykt XVI, Franciszek–co roku kierował przesłanie do młodych zgromadzonych pod Bramą-Rybą. W tym roku także wysłuchamy specjalnego przemówienia Ojca Świętego Franciszka do wszystkich uczestników Spotkania Młodych.
21:45 Wspomnienie św. Jana Pawła II. Litania do św. Jana Pawła II
W tym roku świętujemy setną rocznicę urodzin Karola Wojtyły. Dziękując Bogu za jego owocne życie, będziemy prosić przez wstawiennictwo Świętego Papieża o potrzebne łaski.
22:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu. Akt wyboru Chrystusa
Silną i trwałą więź z Jezusem zbudować można tylko podczas indywidualnego spotkania, dlatego jak co roku zaprosimy Was do najpiękniejszej rozmowy z Bogiem – adoracji Najświętszego Sakramentu, po której wszyscy wybierzemy Chrystusa jako naszego Pana i Zbawiciela.
22:20 Symboliczne przejście przez Bramę III Tysiąclecia
Finałem jest wyjątkowy moment przejścia przez Bramę-Rybę, jako potwierdzenie dokonanego aktu wyboru Chrystusa. W tym roku będzie miał niepowtarzalny charakter – wszyscy wspólnie, choć symbolicznie, przejdziemy przez Bramę-Rybę, potwierdzając naszą przynależność do Chrystusa.
Spotkanie będzie transmitowane w Telewizji Trwam, na YouTube Lednica2000 oraz Facebooku Lednica2000