Drodzy Uczniowie, Szanowni Państwo,
w związku z nowymi możliwościami organizacji pracy szkoły od 25 maja 2020 roku, szczegółowymi zaleceniami dotyczącymi przygotowania placówki do przeprowadzenia egzaminów maturalnego i ósmoklasisty oraz po przeprowadzeniu konsultacji z rodzicami uczniów i wychowawcami informuję:
– zajęcia zdalne dla uczniów wszystkich klas odbywać się będą w niezmienionej formule z wykorzystaniem różnych form, w tym nauczania on-line;
– konsultacje uczniów z nauczycielami odbywają się od początku wprowadzenia nauczania zdalnego za pośrednictwem narzędzi rekomendowanych przez Księdza Dyrektora, w szczególności modułu Wiadomości w dziennik elektronicznym Librus Synergia oraz platformy MS Teams. Nie przewidujemy konieczności organizowania konsultacji na terenie szkoły;
– wprowadzam możliwość korzystania przez uczniów z biblioteki, szczegółowe zasady udostępniania książek z biblioteki szkolnej znajdują się w odrębnym komunikacie na stronie internetowej szkoły (www.katolik.info.pl).

 Opatrzności Boża, prowadź nas…

D Y R E K T O R
ks. prof. Wojciech Cichosz