Zasady udostępniania książek z biblioteki szkolnej
od dnia 25 maja 2020 roku

1. Od poniedziałku 25 maja możliwe będzie wypożyczanie zbiorów bibliotecznych.
2. Czytelnik będzie mógł zamówić do 3 książek, jednak o ostatecznej ich liczbie decyduje bibliotekarz.
3. Czytelnik składa zamówienie:
1) wysyłając e-mail na adres: biblioteka_zsk@wp.pl lub poprzez Librus na adres Henryka Kuchta
2) podając autora i tytuł książki (mile widziana sygnatura książki lub numer ewidencyjny)
3) podając własne dane: imię i nazwisko, klasa.
4. Odbiór zamówionych książek będzie możliwy we wtorki i w czwartki w godz. 10:00-13:00.
5. Książki zamówione do godz. 18:00 będą gotowe do odbioru najwcześniej następnego dnia. Uczeń zostanie poinformowany o terminie odbioru zamówienia w e-mailu zwrotnym.
6. Odbiór będzie miał miejsce w holu szkoły (wejście od strony krzyża) po okazaniu identyfikatora.
7. W przypadku braku możliwości odbioru zamówienia w ustalonym terminie czytelnik jest zobowiązany poinformować o tym drogą mailową, by ustalić nowy termin odbioru.
8. Czytelnicy nie wchodzą do biblioteki.

Zwroty wypożyczeń

9. Książki zwracane do biblioteki należy włożyć do dowolnego foliowego opakowania wraz z kartką zawierającą: imię, nazwisko, klasę czytelnika, liczbę zwracanych książek.
10. W holu szkoły (wejście od strony krzyża) tak przygotowane książki należy umieścić w wyznaczonym do tego miejscu. Wypożyczenia zostaną zdjęte z konta czytelnika po okresie kwarantanny, jakiej zostają poddane zwracane książki.
11. Wstrzymane zostały monity przypominające o konieczności zwrotu wypożyczonych zbiorów. Informację o zaległościach uczniowie otrzymają pod koniec roku szkolnego od swoich wychowawców.

Informacja o sposobie zwrotu podręczników
ukaże się w połowie czerwca 2020 roku.