Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,
informuję, że terminem wystawienia ocen proponowanych z zajęć lekcyjnych i zachowania jest piątek 5 czerwca br. W tym dniu należy poinformować uczniów i rodziców/prawnych opiekunów o proponowanych ocenach, ewentualnych zagrożeniach roczną oceną niedostateczną. Terminem wystawienia ocen rocznych i końcowych jest czwartek 18 czerwca (do godziny 15.00). Rada Pedagogiczna dla wszystkich nauczycieli szkoły podstawowej i licem odbędzie się w piątek 19 czerwca br. o godzinie 15.00. Obecność obowiązkowa.
Zakończenie roku szkolnego nastąpi 26 czerwca br. (dotyczy również uczniów klas ósmych) – szczegóły dotyczące organizacji zakończenia roku zostaną podane w późniejszym terminie.
Kochani Uczniowie, serdecznie Was pozdrawiam i życzę, abyśmy jak najszybciej wrócili do normalności. Dużo cierpliwość i wytrwałości.
D Y R E K T O R
ks. prof. Wojciech Cichosz