Drodzy Uczniowie, Szanowni Państwo!
Minister Edukacji Narodowej podał terminy egzaminów ósmoklasisty, które odbędą się w dniach 16-18 czerwca br. (egzamin z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego ). Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty – do 31 lipca 2020 r. Na tej podstawie Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie ogłosił szczegółowy harmonogram EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 2020. Proszę o zapoznanie się z materiałem opublikowanym na stronie szkoły.
D Y R E K T O R
ks. prof. Wojciech Cichosz

Harmonogram

pdf