Minister Edukacji Narodowej podał terminy egzaminów maturalnych, które odbędą się w dniach 8-29 czerwca br. (egzamin z języka polskiego i języka obcego nowożytnego zostanie przeprowadzony tylko w formie pisemnej). Na tej podstawie Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie ogłosił szczegółowy harmonogram MATURY 2020. Proszę o zapoznanie się z opublikowanym na stronie szkoły materiałem w tej sprawie oraz korzystanie z prowadzonych przez nauczycieli zajęć w formie zdalnej.

Z serdecznym pozdrowieniem,

D Y R E K T O R
ks. prof. Wojciech Cichosz