Dnia 26 kwietnia 2020 roku obchodziliśmy w Kościele katolickim Niedzielę Biblijną i IV Narodowe Czytanie Pisma Świętego. Do wspólnotowej lektury została wybrana Ewangelia według św. Mateusza. W tę niedzielę rozpoczął się też 12. Tydzień Biblijny, który będzie trwał do soboty 2 maja 2020 roku. „Misterium Słowa, które stało się Chlebem życia” to hasło tegorocznej Niedzieli Biblijnej i Narodowego Czytania Pisma Świętego. Nawiązuje ono do przesłania trwającego roku duszpasterskiego, który jest poświęcony Eucharystii. Hasło odnosi się do Prologu Ewangelii według św. Jana „A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas” oraz do 6. rozdziału Ewangelii św.  Jana, w której Jezus Chrystus mówi o Sobie, że jest „chlebem życia”.
Słowo Boże ukształtowało naszą tożsamość jako Polaków i stanowiło światło w najtrudniejszych chwilach naszego narodowego życia.  Słowo Boże gwarantuje nam obecność Zmartwychwstałego Chrystusa i nie tylko gwarantuje, ale wręcz ją sprawia. Rozważając Słowa Chrystusa, które są chlebem życia, jednoczymy się z osobą Chrystusa.
20200427_tydzien_biblijny