Drodzy Uczniowie oraz Szanowni Rodzice i Nauczyciele,
niniejszym informuję, iż przedłużenie zajęć w trybie zdalnym skutkuje automatycznym ODWOŁANIEM wcześniej zaplanowanych w kalendarium szkolnym dodatkowych dni wolnych 21-23 kwietnia 2020 r. (dla uczniów Szkoły Podstawowej) oraz 4-6 maja br. (dla uczniów Liceum). Tym samym zarządzam, że w wyżej wymienionym czasie będą odbywały się zajęcia e-learningowe zgodnie z planem lekcji. Przypominam jednocześnie, że uczniowie klasy maturalnej, po radzie klasyfikacyjnej (ukończenie szkoły), w dalszym ciągu będą objęci przez nauczycieli przygotowaniem do egzaminu maturalnego. Zapewniam, że w tym czasie również dla nich będzie funkcjonował system informacyjny Librus Synergia.

Kochani Uczniowie, jestem pewien, że wkrótce zaświeci dla nas słońce na gdyńskim Obłużu i pełni radości spotkamy się ponownie w wypełnionych salach lekcyjnych, korytarzach i szatniach oraz zatłoczonych kolejkach po … obiecane pyszne CUKIERKI! Trzymajcie się ZDROWO, więc życzę cierpliwości, wytrwałości i pewności, że Bóg jest z nami. Szczęść Boże!

D Y R E K T O R
ks. prof. Wojciech Cichosz