Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,
na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 9 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 10 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, informuję o przedłużeniu do dnia 26 kwietnia br. okresu czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły i kontynuacji nauczania w trybie zdalnym wg ustalonych zasad.

Nauczycielom oraz wychowawcy klasy maturalnej przypominam, że terminem wystawienia ocen rocznych i końcowych jest poniedziałek 20 kwietnia (do godziny 15.00). Realizację zajęć w trybie zdalnym w tej klasie prowadzimy zgodnie z funkcjonującym planem lekcji do czwartku 23 kwietnia. W piątek 24 kwietnia o godz. 9.00 odbędzie się w trybie on-line lekcja wychowawcza podsumowująca osiągnięcia uczniów. Świadectwa zostaną przekazane uczniom niezwłocznie po zawieszeniu czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły lub w inny sposób wskazany przez władze oświatowe.

Rada Pedagogiczna dla wszystkich nauczycieli szkoły podstawowej i licem odbędzie się za pośrednictwem MS Teams we wtorek 21 kwietnia o godzinie 15.00. Obecność obowiązkowa.

Wprowadzone przez MEN regulacje dotyczą również harmonogramów egzaminów ósmoklasisty i maturalnego zarówno w terminach głównych, jak i dodatkowych. Komunikat w sprawie zmiany harmonogramów zostanie ogłoszony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie CKE nie później niż na 21 dni przed pierwszym dniem przeprowadzania danego egzaminu. Jednocześnie zostają utrzymane w mocy wszystkie rozpoczęte już czynności dotyczące organizacji i przeprowadzania danego egzaminu zewnętrznego.

Proszę o bieżące śledzenie strony internetowej szkoły oraz informacji podawanych za pośrednictwem Librus Synergia. O zachodzących zmianach będę informował niezwłocznie.

Kochani Uczniowie, serdecznie Was pozdrawiam i życzę, abyśmy jak najszybciej wrócili do normalności. Na Obłużu zaświeci dla nas słońce i znowu będzie gwarno i wesoło oraz … obiecane cukierki – musimy jeszcze trochę uzbroić się w cierpliwość i wytrwałość.

D Y R E K T O R
ks. prof. Wojciech Cichosz