Z życia szkoły 2019/2020

Pod koniec lat 90, widać było, że Jan Paweł II cierpi na chorobę Parkinsona, która stopniowo się pogłębiała. Mimo wszystko Ojciec Święty wciąż podróżował i do końca z pełnym zaangażowaniem pełnił swoją posługę. Niedługo przed śmiercią stracił głos i nie mógł przemawiać do wiernych. Zmarł 2 kwietnia 2005 roku o godzinie 21.37.
15 lat po śmierci Jana Pawła II, w szczególnie trudnym dla społeczeństwa i wspólnoty międzynarodowej czasie, przywołane zostają słowa Papieża: „Musicie być mocni mocą miłości”, które wypowiedział podczas pierwszej pielgrzymki do Polski w 1979 roku. Tegoroczne obchody 15. rocznicy śmierci naszego Rodaka, nabrały szczególnego znaczenia i będą wyglądały inaczej niż dotychczas. Tak jak wiele inicjatyw w przestrzeni publicznej, również i ta zostanie  przeniesiona do działań w Internecie, by w sposób odpowiedzialny i bezpieczny dla zdrowia, wspomóc potrzebę tych, którzy w tym dniu chcą być razem.
W wygłoszonej homilii podczas mszy świętej na krakowskich Błoniach, Jan Paweł II wzywał:
„Musicie być mocni, drodzy bracia i siostry! Musicie być mocni tą mocą, którą daje wiara! Musicie być mocni mocą wiary! Musicie być wierni! Dziś tej mocy bardziej wam potrzeba niż w jakiejkolwiek epoce dziejów. Musicie być mocni mocą nadziei, która przynosi pełną radość życia i nie dozwala zasmucać Ducha Świętego!
Musicie być mocni mocą miłości, która jest potężniejsza niż śmierć, jak to objawił św. Stanisław i błogosławiony Maksymilian Maria Kolbe. Musicie być mocni miłością, która „cierpliwa jest, łaskawa jest… nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą… nie pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz wpółweseli się z prawdą”. Która „wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma”, tej miłości, która „nigdy nie ustaje” (1 Kor 13, 4-8).
Musicie być mocni, drodzy bracia i siostry, mocą tej wiary, nadziei i miłości świadomej, dojrzałej, odpowiedzialnej, która pomaga nam podejmować ów wielki dialog z człowiekiem i światem na naszym etapie dziejów — dialog z człowiekiem i światem, zakorzeniony w dialogu z Bogiem samym: z Ojcem przez Syna w Duchu Świętym — dialog zbawienia. ….
I dlatego pozwólcie — że zanim odejdę — popatrzę jeszcze stąd na Kraków, na ten Kraków, w którym każdy kamień i każda cegła jest mi droga — i popatrzę stąd na Polskę…
I dlatego — zanim stąd odejdę, proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię „Polska”, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością — taką, jaką zaszczepia w nas Chrystus na chrzcie świętym”.
Odpowiadając na to wezwanie każdy może sprawić, że Jan Paweł II będzie wciąż żywy w nas i naszych codziennych działaniach. Dziś ta moc miłości może się wyrazić poprzez odpowiedzialność i solidarność. Możemy się zjednoczyć wirtualnie i w tej chwili zatrzymania i refleksji być ze sobą w duchowej łączności.
„Szukałem was, a teraz wy przyszliście do mnie”. Ostatnie słowa, wypowiedziane tuż przed śmiercią, mają szczególne znaczenie. To jak testament albo kwintesencja życiowych wędrówek i przemyśleń, która spaja w całość wszystkie treści. Były to słowa skierowane do młodych. Uprzywilejowanych i ukochanych przez Jana Pawła II. Zawsze „pełno ich było” obok niego. I zawsze mogli na niego liczyć.
W 15. rocznicę śmierci Jana Pawła II odbędzie się wirtualne czuwanie. Na Facebooku można pobrać specjalną nakładkę na zdjęcie profilowe #mocnimiloscia i dać tym samym już teraz sygnał swojej wirtualnej obecności. Każdy również będzie mógł wyrazić swoją interpretację myśli  Papieża o mocy budowanej na miłości, poprzez zamieszczenie komentarza pod specjalnie przygotowanym postem zdjęć. Szczegółowe informacje na profilu Centrum Myśli Jana Pawła II:  www.centrumjp2.pl/jp2-online/.
2 kwietnia w wieczornych godzinach wirtualnego czuwania, na fanpage’u Centrum Myśli Jana Pawła II przywołane zostaną słowa Ojca Świętego, które stały się źródłem hasła tegorocznych obchodów. Tradycyjnie o godzinie 21.37 zabrzmi utwór „Cisza”. Na koniec czuwania będzie można posłuchać „Litanii do św. Jana Pawła II” w wykonaniu Chóru pod kierunkiem Jana Krutula oraz solistów Ingi Poskute i Roberta Gierlacha. Koncert ten odbył się w Warszawie, 2 kwietnia 2017 roku w archikatedrze św. Jana.
20200402_mocni_miloscia