Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice i Szanowni Pracownicy,
w odpowiedzi na pojawiające się coraz częściej prośby i sugestie uczniów oraz rodziców, pragnę raz jeszcze przypomnieć, że podstawowym narzędziem komunikacji nauczycieli z uczniami i rodzicami podczas nauczania zdalnego jest nasz dziennik elektroniczny Librus Synergia. Dziękuję nauczycielom za poszukiwanie i wdrożenie nowych narzędzi komunikacyjnych, m.in. Microsoft Teams, Zoom Video Communications – zapewniających aktywną realizację podstawy programowej. MICROSOFT TEAMS to świetne NARZĘDZIE WSPIERAJĄCE zdalną pracę ucznia i nauczyciela, gdyż pozwala prowadzić wideokonferencje, spotkania oraz pracę w grupach on-line. Niemniej, proszę pamiętać o podstawowym narzędziu komunikacyjnym (podlegające nadzorowi pedagogicznemu), jakim pozostaje Librus.
Wobec powyższego, planując zajęcia w formie aktywnej należy każdorazowo informować uczniów o przyjętym sposobie realizacji lekcji za pomocą modułu Terminarz w Librus Synergia. Dodatkowo, biorąc pod uwagę zasady bezpiecznej i higienicznej pracy z komputerem, proszę również o przekazywanie uczniom informacji o czasie planowanej pracy on-line. Umożliwi to innym nauczycielom dobór i dostosowanie form i metod pracy z danym oddziałem klasowym czy grupą w taki sposób, aby zbytnio nie przeciążać ucznia ilością prac (materiału) w trybie zdalnym. Dotyczy to w szczególności dzieci w młodszym wieku szkolnym. Wymagajmy od uczniów, ale też KOCHAJMY NASZYCH WYCHOWANKÓW!
Szanowni Pracownicy, powyższe regulacje przekazuję w trosce o ZDROWIE i DOBRO UCZNIÓW! Nie jest moją intencją zniechęcenie nauczycieli do podejmowania samokształceniowego wysiłku doskonalenia form i warsztatu pracy. Wręcz przeciwnie, w całej złożoności sytuacji, w której wszyscy znaleźliśmy się, właśnie teraz mamy możliwość podniesienia własnych kompetencji w zakresie wykorzystania narzędzi TIK i wdrażania ich podczas nauki zdalnej, a w przyszłości wykorzystania w codziennej pracy.
Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice i Pracownicy. W związku z wprowadzonymi dzisiaj (31 marca 2020 r.) obostrzeniami w zakresie zachowania się w czasie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 (pandemii koronawirusa), bardzo proszę o bezwzględne zastosowanie się do ogłoszonych przez Premiera Rzeczypospolitej Polskiej zasad. Zdrowie i życie nasze oraz naszych bliskich niech będą wartością najważniejszą, którą ofiarował nam Bóg jako dar i zadanie.
Wszystkich otaczam żarliwą modlitwą, też o nią proszę: Opatrzności Boża, prowadź nas!
DYREKTOR
ks. prof. Wojciech Cichosz