Nauczanie zdalne – ocenianie i klasyfikowanie
Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice i Nauczyciele, w tej nadzwyczajnej sytuacji, prowadząc nauczanie zdalne, chciałbym przypomnieć o kilku ważnych kwestiach. Przyjęta obecnie forma kształcenia, dzięki wysiłkom nauczycieli i rodziców, była możliwa prawie od samego początku zawieszenia zajęć w okresie epidemii. Mam pełną świadomość, jak wielki ciężar spadł na barki rodziców. Szkoła stara się na bieżąco reagować na różnego rodzaju przeszkody. Proszę rodziców i uczniów oraz nauczycieli o zrozumienie. Wszyscy chcielibyśmy, aby to trudne doświadczenie skończyło się jak najszybciej. Cieszę się jednak, że bez większych problemów możemy realizować treści programowe z poszczególnych przedmiotów i oceniać efekty kształcenia. Szanowni Państwo, w najbliższym czasie, zajęcia dla wszystkich uczniów prowadzimy on-line według zasad przyjętych i podanych przeze mnie w Librus Synergia. Przygotowujemy się również do przeprowadzenia próbnych egzaminów ósmoklasisty i maturalnego. Warto śledzić stronę internetową szkoły, CKE, OKE i Kuratorium. O wszelkich działaniach będziemy informować na bieżąco poprzez Librus. Gdyby ta forma komunikacji zawiodła, wówczas będziemy kontaktować się poprzez komercyjny klasowy e-mail, o którym pisał Wicedyrektor Dariusz Kruca. Drodzy Nauczyciele i Maturzyści, na podstawie art. 43 § 13 punkt 3 i punkt 9 Statutu Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jana Pawła II w Gdyni (Rozdział VI, Ocenianie wewnątrzszkolne uczniów) zobowiązuję wszystkich nauczycieli prowadzących poszczególne zajęcia edukacyjne w klasie maturalnej oraz jej wychowawcę do ustalenia i wpisania do dziennika elektronicznego przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych i religii oraz przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych zachowania do dnia 7 kwietnia 2020 r. Ostateczny termin ustalenia ocen – roczna klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna w dniu 21 kwietnia 2020 r. (z zastrzeżeniem sytuacji szczególnych oraz art. 44m i art. 44n Ustawy o systemie oświaty). Drodzy Młodzi Przyjaciele, myślę o Was i zapewniam wraz z moimi współpracownikami, że Wasze dobro jest dla nas najważniejsze. Będę Was informował na bieżąco o czekającej nas pracy i formach jej organizacji, gdyż kalendarium szkoły na ten moment jest zawieszone do odwołania. Dzięki wspólnej determinacji i wysiłkowi jesteśmy pełni ufności i nadziei. Proszę Was, pozostańcie w Waszych domach, mając na względzie zdrowie Wasze i innych.
Serdecznie wszystkich pozdrawiam, życzę zdrowia i otaczam nieustanną modlitwą, do której również zachęcam.
DYREKTOR
ks. prof. Wojciech Cichosz