Szanowni Państwo,
realizując wytyczne Premiera Rzeczypospolitej Polskiej i Ministra Edukacji Narodowej, przypominam, że nie jest to czas wolny od pracy dla nauczycieli i nauki dla dzieci. E-learningowa forma kształcenia jest możliwa poprzez wykorzystanie do komunikacji z uczniami i rodzicami dziennika elektronicznego Librus. Zabezpieczenie czasu naszych wychowanków niech będzie jednocześnie czasem twórczym i zorganizowanym. W tym celu należy ustalić z uczniami sposób komunikacji (Librus, WhatsAppe, Skype, e-mail).
Wobec powyższego, proszę tak zorganizować propozycje samodzielnej pracy uczniów, by móc na bieżąco sprawdzać wykonanie zadanych zagadnień (np. skany, eseje, wypracowania itp.). Proszę również określić formę i termin sprawdzenia wykonania przekazanych drogą elektroniczną zadań po powrocie do szkoły. Uwrażliwiam na objęcie szczególną opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty i maturalnego.
Koordynatorem powyższych działań dla danego oddziału jest wychowawca bądź wicedyrektor.
Dyrektor
ks. prof. dr hab. Wojciech Cichosz