Katolickie Liceum OgólnokształcąceKoło pasjonatów biologiiLiceum - wiadomościŚcieżka bio-medycznaZ życia szkoły 2019/2020

W dniu dzisiejszym odbyły się szkolne eliminacje do konkursu STARBIOS  2. 
W szkole do zmagań przystąpiło łącznie 11 zawodników, 9 stałych członków Koła Pasjonatów Biologii i dwóch uczniów zainteresowanych z klasy 2 AB.
Zadaniem było rozwiązanie testu przysłanego z Uczelni z pytaniami z zakresu lekooporności drobnoustrojów – wirusów i bakterii.  A także problematyki szczepień i profilaktyki.
Konkurs tematycznie wpisał się w dzisiejszą atmosferę związana z zagrożeniem koronawirusem SARS CoV 2019.
Laureatami etapu szkolnego , którzy będą nas reprezentować w FINALE na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG i GUMed zostali:
1)    Aleksandra Kąkol z klasy 1 BC
2)    Błażej Mienik z klasy 2AB
3)    Piotr Szczechowiak z klasy 1MH
Gratulujemy i życzymy powodzenia w FINALE !!!
Nieco więcej o STARBIOS 2 ze strony www UG:  starbios 2 -0
Projekt STARBIOS 2 Structural Transformation to Attain  Responsible BIOSciences złożony do programu Horizon 2020 i który uzyskał pozytywne recenzje.
W ramach projektu STARBIOS 2 Uniwersytet Gdański wraz z 11 partnerami z Europy, USA i Brazylii będzie pracował nad koncepcją uwzględniania w procesie badawczym konsekwencji społecznych i etycznych prowadzonych badań (Responsible Research and Innovation).
Ideą projektu jest opracowanie i wdrożenie w wybranych instytucjach naukowych prowadzących badania w dziedzinie szeroko rozumianych nauk biologicznych, chemicznych i biotechnologicznych indywidualnych planów działania, umożliwiających zmiany strukturalne w zakresie odpowiedzialnych badań i innowacji. Plan działania dla Uniwersytetu Gdańskiego, w tym dedykowany pilotaż realizowany w Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG i GUMed, obejmuje m.in. upowszechnienie wiedzy o odpowiedzialnych badaniach i innowacjach.
Jedną z form edukacji społecznej jest organizacja Quizu tematycznego.
Obecny konkurs STARBIOS 2 2020 dotyczy wiedzy o lekooporności drobnoustrojów.
Zakres to:

 1. Zjawisko oporności naturalnej i nabytej u drobnoustrojów chorobotwórczych
 2. Replikacja materiału genetycznego drobnoustrojów – związek z lekoopornością
 3. Podstawy biologii wybranych wirusów: HIV, HCV, HBV, HSV
 4. Znajomość i umiejętność rozróżniania pojęć: MDR (multidrug resistance = wielolekooporność), XDR (extensively  drug resistance = rozszerzona oporność), PDR (pandrug resistance = całkowita oporność), patogeny z grupy tzw. ESKAPE, MRSA, VRE.
 5. Główne sposoby działania leków przeciwbakteryjnych, przeciwwirusowych, przeciwgrzybiczych
 6. Główne grupy antybiotyków
 7. Wybrane terapie przeciwwirusowe: HAART (wysoce aktywna terapia antyretrowirusowa), acyklowir, DAA (bezpośrednio działające leki przeciwwirusowe)
 8. Mechanizmy oporności na leki przeciwdrobnoustrojowe
 9. Sposoby pomiaru lekooporności bakterii: metoda dyfuzyjno-krążkowa, seryjnych rozcieńczeń, E-testy.
 10. Przyczyny rozprzestrzeniania się zjawiska lekooporności, w jaki sposób człowiek przyczynia się do rozprzestrzenia się lekooporności.

 
Warto tu przypomnieć, iż odbyły się już 2 edycje konkursu w minionych latach:

 • 2018 – Quiz wiedzy o GMO i GMM
 • 2019 – Quiz wiedzy o szczepionkach  (poniżej chwila wspomnień, byliśmy tam !)
 • starbios 2 -03