KSP wczesnoszkolneZ życia szkoły 2019/2020

Na zajęcia z języka kaszubskiego uczęszcza w naszej szkole 25 uczniów z klas pierwszych. Podczas zajęć poznajemy nie tylko nasz wyjątkowy język, ale też i kulturę, tradycje oraz piękno regionu Kaszub. Uczniowe chętnie uczestniczą w zajęciach, ponieważ nauka odbywa się głównie poprzez takie aktywności jak: granie w kaszubskie gry edukacyjne, wykonywanie prac plastycznych, wykorzystywanie zasobów internetowych. Należy też zaznaczyć, że w ramach zajęć przewidziane są też wycieczki do ciekawych zakątków Kaszub; do tej pory byliśmy już w Szymbarku.
ZOBACZ ZDJĘCIA