Regulamin XVI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego 2020 – „Życie i wolność – dar i zadanie” 

Ogólnopolski Konkurs Papieski jest organizowany przez Fundację „Instytut Tertio Millennio”, mającą swoją siedzibę w Krakowie, przy ul. Dominikańskiej 3/13. Opiekę merytoryczną nad Konkursem sprawuje o. Maciej Zięba OP. Celem Konkursu jest zainteresowanie młodzieży osobą i nauczaniem Jana Pawła II, a zwłaszcza przesłaniem, jakie kierował Ojciec Święty do młodych ludzi. Konkurs trwa od 23 lutego do 30 maja 2020 roku. Skierowany jest do osób urodzonych po 31 grudnia 1998 r., które w czasie trwania Konkursu będą uczniami dowolnej klasy wszystkich typów państwowych, społecznych i prywatnych szkół ponadpodstawowych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
Konkurs od kilku lat realizowany jest w niezmiennej i atrakcyjnej formie. Składa się on z czterech etapów. Każdy z nich jest inny, aby cała forma Konkursu była ciekawa dla odbiorców. Pierwszym etapem jest quiz on-line. Za pośrednictwem aplikacji internetowej uczestnik ma za zadanie rozwiązać zestaw 20 losowo wybranych pytań dotyczących życia i nauczania papieża Jana Pawła II. Otrzymanie w tym etapie odpowiedniej ilości punktów pozwala uczestnikowi wziąć udział w drugim etapie Konkursu – rozbudowanym teście on-line, który odbywa się w tym samy czasie w całej Polsce. Uczestnik otrzymuje 30 pytań wielokrotnego wyboru, na które musi odpowiedzieć w określonym czasie. Kolejnym etapem jest półfinał polegający na napisaniu eseju na jeden z trzech podanych tematów. Specjalnie powołane komisje sprawdzają eseje uczestników i wyłaniają najlepsze. Ostatnim etapem jest finał odbywający się jednocześnie w 9 regionach Polski. Osoby zakwalifikowane do tego etapu przystępują do ustnej obrony swoich esejów przed komisją składającą się ze specjalistów w dziedzinach związanych z tematyką esejów, a także osób ściśle związanych z postacią Jana Pawła II. Jest to okazja do rozmowy oraz przede wszystkim zaprezentowania swoich poglądów, udowodnienia prawdziwości stawianych w swoich tekstach tez. Zwieńczeniem ostatniego etapu jest gala finałowa, odbywająca się tego samego dnia, zaraz po zakończeniu prac komisji finałowej, podczas której ogłoszeni zostają zwycięzcy danej edycji Konkursu Papieskiego. Główną nagrodą jest wyjazd do Rzymu oraz indeks na niektóre z Uniwersytetów w Polsce. Oprócz tego przewidziane są także nagrody książkowe dla pozostałych finalistów oraz najlepszych szkół. Ponadto przyznana zostaje nagroda za najlepszy esej w Polsce. Finaliści otrzymują także inne nagrody rzeczowe ufundowane przez patronów honorowych, patronów medialnych i innych darczyńców.
Instytut Tertio Millennio: instytut@tertio.pl