KSP - wiadomości (IV - VIII)Z życia szkoły 2019/2020

Dnia 4 lutego 2020 roku, klasa 5 b udała się w ramach lekcji wychowania fizycznego na Miejskie Lodowisko w Gdyni. Celem wyjścia była nauka i utrwalenie umiejętności jazdy na łyżwach. Pierwsze kroki niektórych uczniów na łyżwach były różne, ale kolejne zaczęły przynosić pozytywne efekty. Poprzez swoje wyczyny na lodzie klasa wróciła bardzo zmęczona, ale pełna wrażeń. To była udana lekcja wychowania fizycznego i właściwa integracja zespołu klasowego.
ZOBACZ ZDJĘCIA