Ogłoszenia dla rodzicówOgłoszenia dla uczniówZ życia szkoły 2019/2020

Najbliższe zebranie z rodzicami odbędzie się w piątek 31 stycznia 2020 roku.
W tym dniu obowiązuje plan B
17.00-17.30 – zebrania z rodzicami – spotkania z wychowawcami klas w salach lekcyjnych
KSP:
Klasa I a – sala 2
Klasa I b – sala 3
Klasa II a – sala 1
Klasa IV a – sala 6
Klasa V a – sala 5
Klasa V b – sala 4
Klasa VI a – sala 15
Klasa VI b – sala 9
Klasa VII a – sala 13
Klasa VIII a – sala 8
Klasa VIII b – sala 11
KLO:
Klasa I A – sala 16
Klasa I BC – sala 14
Klasa I P – sala 7
Klasa I MH – sala 17
klasa II AB – sala 10
klasa III AB – sala 12
17.30-18.30 – indywidualne konsultacje z nauczycielami.