BiologiaKatolickie Liceum OgólnokształcąceLiceum - wiadomościOlimpiady i konkursyŚcieżka bio-medycznaZ życia szkoły 2019/2020

Większość uczniów po okresie zasłużonego wypoczynku w poniedziałek wraca nareszcie do nauki. Jednak dwójka naszych uczniów, Magdalena Chylewska i Błażej Mienik z powodzeniem mogą powiedzieć nareszcie trochę odpoczniemy.OB 2020_1
W ostatnią sobotę ferii zaplanowano ogólnopolski etap okręgowy Olimpiady Biologicznej. Zawody w naszym okręgu odbyły się w auli Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego. Udział poprzedziło półroczne przygotowywanie się na spotkaniach Koła Pasjonatów Biologii, a w okresie ferii CODZIENNE  zarówno w szkole jak i w domu!  
Aby móc przystąpić do tego etapu należało przejść  dwukrotną weryfikację zewnętrzną, tj. z powodzeniem rozwiązać test etapu szkolnego we wrześniu (sprawdzany przez niezależną komisję w Warszawie) i otrzymać w ten sposób prawo do podjęcia się pisania pracy badawczej. Następnie przeprowadzić zaplanowane badania, zaproponować twórcze wnioski i zredagować całość w formie posteru i … uzyskać akceptację formalną z Komitetu Głównego Olimpiady Biologicznej.
Praca badawcza to niezmiernie ważny etap i zasadnicza część pracy olimpijczyka. Nie tylko musi wymyśleć ciekawy problem badawczy, postawić hipotezę, zweryfikować ją w oparciu o zastosowanie metody naukowej, przedstawić czytelnie wyniki i poddać je dyskusji z literaturą przedmiotu, ale musi to wszystko być poprawne metodologicznie i merytorycznie. I to właśnie jest oceniane.
Na początku ferii z radością odczytaliśmy treści maili z Komitetu Głównego przesłane do Dyrektora szkoły, i tak:
Pierwszy: OB 2020_5
Komitet Główny Olimpiady Biologicznej w Warszawie informuje, że wyniki pracy badawczej „Zróżnicowanie florystyczne fitocenoz rezerwatu „Mechelińskie Łąki” w wybranych obszarach, ze szczególnym uwzględnieniem halofitów.„, której autorem jest MAGDALENA CHYLEWSKA otrzymały pozytywną ocenę formalną wystawioną przez właściwy Komitet Okręgowy Olimpiady Biologicznej. Niniejszym Uczestnik został ostatecznie zakwalifikowany do zawodów II stopnia.
Drugi:
OB 2020_6Komitet Główny Olimpiady Biologicznej w Warszawie informuje, że wyniki pracy badawczej „Monitoring rzeki „Kacza” od źródła do ujścia z uwzględnieniem wybranych metod wskaźnikowych i bioindykacyjnych.„, której autorem jest BŁAŻEJ MIENIK otrzymały pozytywną ocenę formalną wystawioną przez właściwy Komitet Okręgowy Olimpiady Biologicznej. Niniejszym Uczestnik został ostatecznie zakwalifikowany do zawodów II stopnia.
Teraz czekamy na wyniki.
Sprawa nie jest łatwa, bo spośród kilkuset biorących udział w całej Polce do Warszawy na finał pojedzie tylko 70-ciu najlepszych. To nie tylko jedna z najtrudniejszych olimpiad przedmiotowych, choćby ze względu na konieczność realizacji pracy badawczej, ale i najbardziej „oblegana”. Nie ma co się dziwić, nagrodą jest nie tylko celujący z przedmiotu na koniec edukacji w szkole oraz 100 % z matury, ale i przepustka na medycynę.
OB 2020_0
Cieszymy się, że nasi uczniowie znajdują się w tej elicie biologów. Oni już wygrali ! Pamiętamy, że Magda w ubiegłorocznej edycji brała udział w finale w Warszawie i uzyskała tytuł najlepszego ucznia biologa w województwie pomorskim w konkursie pod egidą Prorektora PG Prof. dr hab. Piotra Dominiaka. Dla Błażeja to pierwsza próba konfrontacji z najlepszymi.
Życzymy sukcesów i trzymamy kciuki !